^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Tablo předškoláků

Tablo předškoláků, kteří v září nastoupí do základní školy, je vystaveno v přízemí budovy MŠ. 

62334605 297947764442571 5719382767242838016 n

Noční spaní ve školce

KDY: ze středy 26.6. na čtvrtek 27.6.2019bebes disney

KDO: předškoláci, kteří půjdou v září do školy

Pro naše předškoláky, kteří nastoupí od září do školy, máme malé překvapení – aby se se školkou náležitě rozloučili, budou mít možnost strávit v ní noc. To samozřejmě vyžaduje velkou dávku odvahy a děti si sebou můžou přinést např. oblíbeného plyšáčka. 

Ve středu si rodiče vyzvednou děti jako obvykle do 16:15, doma se hodí do gala (večeře + sprcha) a v době od 18:30 do 19:00 přivedete děti zpátky do školky. Pro jedlíky bude nachystaná pozdní večeře, takže hlady určitě neumřeme. Ve čtvrtek bude pro děti připravena snídaně a nebude chybět ani svačinka, tak jak jsou zvyklé. V tento den si budete odvádět děti opět tak jako obvykle, tj. do 16:15.

Prosíme rodiče, aby byli na telefonu, v případě potřeby Vás budeme kontaktovat. Vy naopak můžete využít telefon do školky - 723 080 766 (mobil p. ředitelky).

Rodiče podepíší souhlas zákonného zástupce, který naleznou na nástěnce v šatně třídy Koťátek.

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení pod registračními čísly na školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 Mateřská škola Velké Němčice, rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Č. j. MSVN:   112/2019

Ve Velkých Němčicích dne: 22. 5. 2019

 

Pořadové číslo

Č. j.

registrační číslo

uchazeče

 

Přijat

1. MSVN  96/2019 Přijat
2. MSVN  94/2019 Přijat
3. MSVN  101/2019 Přijat
4. MSVN  88/2019 Přijat
5. MSVN  84/2019 Přijat
6. MSVN  85/2019 Přijat
7. MSVN  83/2019 Přijat
8. MSVN  102/9019 Přijat
9. MSVN  90/2019 Přijat
10. MSVN  93/2019 Přijat
11. MSVN  87/2019 Přijat
12. MSVN  91/2019 Přijat
13. MSVN  97/2019 Přijat
14. MSVN  98/2019 Přijat
15. MSVN  95/2019 Přijat
16. MSVN  92/2019 Přijat

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.skolkanemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění. Datum zveřejnění   22. 5.  2019.

                                                                                    Táňa Šedová, ředitelka mateřské školy

Ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhalo ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2019/20, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal 6. 5. 2019.

Mateřská škola obdržela 21 podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy Velké Němčice.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2019/2020 obdrželo 16 uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.skolkanemcice.cz

a) Dítě s povinnou předškolní docházkou - k 31. 8. 2019 dosáhne 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

b) Nárokové přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2019.

c) Dítě, které nemá právní nárok na přijetí do mateřské školy, bylo přijato do volné kapacity třídy

2-3letých dětí.

Mateřská škola bude pro školní rok 2019/2020 obsazena s celkovým počtem65dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole dne 3.6.2019 v 15:00 na informační třídní schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2019 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začínápovinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 450 Kč za každý měsíc.

                                                                    

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v „Dohodě o docházce“.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), písemnou formou odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy a předá ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.skolkanemcice.cz                                     Šedová Táňa

Velké Němčice 22. 5. 2019                                                                    ředitelka mateřské školy

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.