^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Třídní schůzka pro rodiče

Zveme všechny rodiče na informační třídní schůzku, která se bude konat

v úterý 30. května 2017 v 16:30 v přízemí budovy ve třídě Berušek.

Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Děkujeme. 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení pod registračními čísly na školní rok 2017/2018

Č.j.: MSVN 119/2017

Dne: 24.5.2017

 

Poř.č. Č.j. Výsledné bod. ohodnocení Přijat
1. MSVN 99/2017 Bez bod. ohodnocení Přijat
2. MSVN 98/2017 Bez bod. ohodnocení Přijat
3. MSVN 92/2017 Bez bod. ohodnocení Přijat
4. MSVN 95/2017 13 Přijat
5. MSVN 97/2017 8 Přijat
6. MSVN 103/2017 8 Přijat
7. MSVN 89/2017 8 Přijat
8. MSVN 100/2017 8 Přijat
9. MSVN 105/2017 8 Přijat
10. MSVN 91/2017 8 Přijat
11. MSVN 106/2017 6 Přijat
12. MSVN 90/2017 6 Přijat
13. MSVN 41/2017 5 Přijat
14. MSVN 88/2017 5 Přijat
15. MSVN 93/2017 3 Přijat
16. MSVN 94/2017 3 Přijat
17. MSVN 102/2017 3 Přijat
18. MSVN 47/2017 1 Přijat

Ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2017/2018

V letošním školním roce 2016/2017 se konal 10.5.2017 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. K tomuto datu jsme obdrželi 21 podaných žádostí o přijetí dětí do mateřské školy Velké Němčice, které byly vyhodnoceny a obodovány na základě stanovených zvýhodňujících kritérií dle spádové mateřské školy.

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1.9.2017 dosáhlo 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

Tyto děti jsou uvedeny pod registračními čísly bez bodového hodnocení.

Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice se pro školní rok 2017/2018 vztahuje také na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31.8.2017. Tyto děti jsou uvedeny pod registračními čísly bez bodového hodnocení.

Nejvyšší počet dosažených bodů, které mohl uchazeč získat, bylo 15 bodů. Nejnižší počet dosažených bodů, které mohl uchazeč získat, byl 1 bod. Přijaty byly děti s celkovým bodovým součtem 13, 8, 6, 5, 3 a 1.

Z celkového počtu přihlášených dětí byly 2 děti s nejnižším bodovým hodnocením vzhledem k jejich věku - datu narození nepřijaty k předškolnímu vzdělávání (z důvodu zajištění bezpečného provozu s počtem dětí ve třídě s nejnižším věkovým složením).

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 obdrželo 18 uchazečů.

Mateřská škola bude pro školní rok 2017/2018 obsazena s celkovým počtem 73 dětí.

Všem rodičům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole oproti podpisu dne 8. 6. 2017 v 15:00 na informační třídní schůzce.

Zákonní zástupci dětí rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží písemnou formou do vlastních rukou.

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jsou přijaty k 1.9. 2017 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začínápovinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání, která bude na školní rok 2017/2018 činit 350 Kč za měsíc.

                                                                     

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy při převzetí rozhodnutí o přijetí, který uvede v „Dohodě o docházce“.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, jiné důvody), odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy písemnou formou předáním ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace - na www.skolkanemcice.cz

Velké Němčice, dne 24. 5. 2017

                                                                                                            Šedová Táňa

                                                                                                           ředitelka mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Velké Němčice na školní rok 2017/2018

Po dohodě se zřizovatelem městyse Velké Němčice vydává ředitelka mateřské školy Velké Němčice kritéria k zápisu pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole s účinností od 1.1.2017

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přijaté dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (rok, před nástupem povinné školní docházky)ze spádové obce Velké Němčice (trvalý pobyt) a dítě s odkladem školní docházky

  1. Dítě,které dosáhne 5 let věku k 1.9.2017

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijaté dítě ze spádové obce

 Velké Němčice (trvalý pobyt)

  1. Dítě,které dosáhne 4 let věku k 1.9.2017

                                            Stupnice bodového hodnocení:

  1. Dítě, které dosáhne 3 let věku k 1.9.2017………………………………………………………..8B

(spádová oblast Velké Němčice - trvalý pobyt)

  1. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje mateřskou školu Velké Němčice………………............7B
  1. Dítě, které dosáhne  3 let věku do 31.12.2017……………………………………………........6B

(spádová obec Velké Němčice – trvalý pobyt)

  1. Dítě,které dosáhne 5 let věku k 1.9.2017…………………………………………………………5B

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt)

  1. Dítě,které dosáhne 4 let věku k 1.9.2017…………………………………………………………4B

 (jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt)

  1. Dítě, které dosáhne 3 let věku k 1.9.2017………………………………………………………..3B

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt)

  1. Dítě, které dosáhne 3 let věku do 31.12.2017……………………………………………………2B

(jiná spádová oblast – jiný trvalý pobyt)

  1. Dítě, které dosáhne 2 let věku k 1.9.2017……………….………………………………………1B

 (je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti)

Školní výlet - starší děti

KAM: westernové městečko Boskovicelittlecowgirl

KDO: starší děti (seznamy jsou uveřejněny v šatnách jednotlivých tříd)

KDY: pátek 9.6.2017, odjezd v 7:30 od budovy MŠ

V pátek vyrazí děti na školní výlet do westernového městečka do Boskovic. Děti si sebou vezmou batůžek, pití, případně něco na mls. Svačinka bude zajištěna Školní jídelnou. Před výletem je třeba, aby rodiče podepsali „Souhlas zákonných zástupců“, který se bude nacházet v šatnách u jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby děti přivedli včas. Předpokládaný návrat je do 13:00.

Více informací o westernovém městečku naleznete na www.westernove-mestecko.cz.

eTwinning

etwinning

Naše mateřská škola se připojila do systému eTwinning (společenství evropských škol). V rámci tohoto programu se během školního roku budeme zapojovat do nejrůznějších mezinárodních projektů, navážeme tak vztahy s okolními školami z celé Evropské Unie, budeme navzájem spolupracovat, seznamovat se s jejich kulturou, předávat si zkušenosti a sdílet své nápady v rámci projektů. eTwinning propaguje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Více informací o eTwinningu naleznete zde.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.