^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Jak trávíme den v MŠ

6:30  ZAČÍNÁME SE SCHÁZET - tř. "Medvídků"

Provoz jednotlivých tříd je přizpůsoben potřebám provozu mateřské školy a možnostem pracovní doby učitelek. Od rána mají děti nachystané ovoce, zeleninu, pitný režim. 

7:00/7:30  PROVOZ tř.“Koťátek"
7:30  PROVOZ tř. "Berušek“

Učitelky si děti odvádí do svých tříd.

Vzdělávací proces - volná hra, řízené činnosti, pohybové aktivity, individuální, skupinová a společná činnosti.                          

8:00  RANNÍ  SVAČINKA – tř. Berušek
8:45  RANNÍ SVAČINKA -  tř. Koťátek + tř. Medvídků

Děti se podle možností obsluhují samy (chystají a uklízejí nádobí na vymezené místo, hygienické návyky, dokončení her a činností diskusní kruh-předávání prožitků z dopoledních činností, vytváření námětů a závěrů pro další činnost.               

9:15  PŘÍPRAVA ZPRAVIDLA NA POBYT VENKU, POBYT VENKU - tř. Berušek
9:30  PŘÍPRAVA ZPRAVIDLA NA POBYT VENKU, POBYT VENKU - tř. Koťátek + tř. Medvídků

Hygiena, oblékání. V příhodném počasí dříve, střídání (vycházky x školní zahrada, pochoďáčky, možnost svačit venku a další činnosti vykonávat na zahradě).                  

11:00  PŘÍPRAVA NA OBĚD, OBĚD - tř. Berušek
11:45  PŘÍPRAVA NA OBĚD, OBĚD - tř. Koťátek + tř. Medvídků  

Svlékání, hygiena, kultura stolování, děti se podle svých možností obsluhují samy (chystají si příbory, nádobí, pití). Děti jí, kolik potřebují.                                         

11:45  PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK, ODPOČINEK DLE POTŘEBY DĚTÍ - tř. Berušek
12:15  PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK, ODPOČINEK - tř. Koťátek + tř. Medvídků

Hygiena - čištění zoubků, převlékání do pyžamka, prohlížení knížek na lehátku, četba pohádek a příběhů na pokračování, individuální potřeba spánku, klidové činnosti, individuální práce s dětmi.                                                                                

14:00  ODPOLEDNÍ SVAČINKA, ODPOLEDNÍ ČINNOSTI - tř. Berušek
14:30  ODPOLEDNÍ SVAČINKA, ODPOLEDNÍ ČINNOSTI - tř. Koťátek + tř. Medvídků

Činnosti zaměřené podle potřeb dětí ve třídě, na zahradě. Postupné rozcházení dětí ze svých tříd.  

15:00  PŘERUŠENÍ PROVOZU - tř. Berušek
15:30/15:45  PŘERUŠENÍ PROVOZU - tř. Koťátek

Učitelky odvádí děti do třídy Medvídků.                                                             

16:15  UKONČENÍ PROVOZU - tř. Medvídků

Během celého dne dodržujeme pitný režim, v letních měsících pobýváme venku delší dobu.

Režim dne je možné upravit a přizpůsobit dle mimořádných, naplánovaných akcí mateřské školy.

 

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.