^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Co nás čeká ve školním roce 2019/2020

Tento plán akcí může být doplňován a pozměňován během celého školního roku, sledujte proto také prosím nástěnky v šatnách a informační stůl u vstupu do budovy mateřské školy. 

V průběhu celého roku - účast na Vítání občánků v rámci spolupráce s Městysem Velké Němčice.

Vánoční svátky: 23.12.2019 - 3.1.2020 (zahájení provozu 6.1.2020)

Předběžné plánované omezení provozu: 1.7.2020 - 17.7.2020

Přerušení provozu: 20.7.2020 - 31.8.2020

Oznámeno bude nejdéle do dvou měsíců od přerušení provozu. 

SRPEN

Datum, čas

Akce

Popis akce

Informace na nový školní rok 2019/2020

Poslány emailem

(obdrží každý rodič)

ZÁŘÍ

Datum, čas

Akce

Popis akce

2.9.2019

9:00

Zahájení školního roku „Ukázky sokolnictví“

Ukázky sokolnictví, seznámení s dravými ptáky

Datum upřesníme

1.návštěva knihovny „Podzimní“

Zapůjčení knih s podzimní tématikou k projektu „Celé Česko čte dětem“

24.9.2019

8:30 – 10:30

„Raráškův bylinkový ráj“ Čejkovice

Exkurze - předškoláci

ŘÍJEN

Datum, čas

Akce

Popis akce

4.10.2019

9:00

Divadlo“Úsměv“

Divadelní představení „Míček Flíček a zlý drak“

10.10.2019

8:30

Vyšetření zraku

Hradí pojišťovna ministerstva vnitra a průmyslová

Datum upřesníme

Konzultační hodiny

Zajistí každá třída

Datum upřesníme

1.dopolední výprava do přírody „podzimní“

„Podzim otevírá studená vrátka, přichází potichu mezi nás zkrátka“

Pochoďáček

Environmentální vzdělávání dětí

V týdnu od 14.10.2019

Zahájení ESS (edukativně – stimulačních skupinek)

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

17.10.2019

 9:00 -10:00  10:00 - 11:00

Malá technická universita

(10 lekcí v MŠ)

1.lekce

„Stavitel města“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

23.10.2019 9:00

Logopedická depistáž

Logopedické vyšetření

Celý měsíc

Hodnocení pokroků vzdělávání dítěte

provede p. uč. Řeháčková

29.10. - 30.10.2019

Podzimní prázdniny

Provoz omezen

LISTOPAD

Datum, čas

Akce

Popis akce

7.11.2019

Vystoupení pro důchodce

Vystoupení předškoláků

v KD v rámci spolupráce s Městysem V.N

ESS

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

Datum upřesníme

2.návštěva knihovny „zimní“

Zapůjčení knih se zimní tématikou k projektu „Celé Česko čte dětem“

15.11.2019 28.11.2019

9:00-10:00

10:00-11:00

Malá technická universita

2.lekce „Malý architekt“

3.lekce“Malý inženýr“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

24.11.2019

Tvořivá vánoční dílna v KD

Spolupráce s MC „Pupíci“

PROSINEC

Datum, čas

Akce

Popis akce

1.12.2019

1.adventní neděle  (vystoupení předškol. dětí)

Rozsvícení vánočního stromečku u kostela

4.12.2019

Roznášení„Barborek“

Udržování předvánočních tradic

5.12.2019

Mikuláš v MŠ

Dopolední besídka na třídách – bez rodičů (spolupráce s hasiči)

17.12.2019

Vánoční den v MŠ

Rozdávání dárečků

19.12.2019

9:00 -10:00

10:00 -11:00

Malá technická universita

4.lekce“Malý projektant“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

Datum upřesníme

Filmové představení

Promítání pohádky v místním kině

ESS

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

23.12.2019 - 5.1.2020

Vánoční prázdniny

Provoz přerušen.

Provoz zahájen 6.1.2020

LEDEN

Datum,čas

Akce

Popis akce

6.1.2020

Cesta „Tří králů“

Procházka obcí, prohlídka Betléma v kostele

9.1.2020

9:00 - 10:00

10:00-11:00

Malá technická universita

5.lekce“Stavitel mostů“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

ESS

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

Datum upřesníme

2.dopolední výprava do přírody – „zimní“

„Hvězdička stříbrná padla na zem a všechno kolem nás mění se rázem“

Pochoďáček

Environmentální vzdělávání dětí

13.1.2020

9:00 -10:00

Planetárium Morava

Mobilní planetárium s nabídkou programů

23.1.2020

9:00 – 10:00

10:00-11:00

Malá technická universita

6.lekce“Stavitel věží“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (koťátka + medvídci)

31.1.2020

Pololetní prázdniny

Provoz MŠ omezen

ÚNOR

Datum, čas

Akce

Popis akce

6.2.2020

9:00 - 10:00

10:00 -11:00

Malá technická universita

7.lekce“Malý vodohospodář“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

Karneval

v KD

17.2. – 23.2.2020

Jarní prázdniny

Provoz MŠ omezen

27.2.2020

9:00 - 10:00

10:00 -11:00

Malá technická universita

8.lekce“Malý energetik“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

ESS

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

BŘEZEN

Datum, čas

Akce

Popis akce

Datum upřesníme

3.návštěva knihovny „jarní“

Zapůjčení knih s jarní tématikou k projektu „Celé Česko čte dětem“

3,10,17,24.31.3.2020 – 10:00

Zahájení plavecké výuky – 10.lekcí

1.- 5.lekce plavání

Pro předškoláky (10.lekcí)

každé úterý

12.3.2020

9:00 - 10:00

10:00 -11:00

Malá technická universita

9.lekce“Malý zpracovatel odpadů“

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

Datum upřesníme

Návštěva dětí z MŠ v ZŠ

ESS

Přípravný kurz pro předškolní děti s rodiči

Datum upřesníme

Konzultační hodiny

Zajistí každá třída

20.3.2020

1.jarní den

(vynášení Moreny)

Dodržování tradic

DUBEN

Datum, čas

Akce

Popis akce

Datum upřesníme

Zápis do ZŠ

Datum upřesníme

Aprílový týden barev

Každý den prožijeme v jiné barvě

1.4.2020

9:00 - 10:00

10:00 -11:00

Malá technická universita

10.lekce“Malý archeolog

Rozvoj polytechnické výchovy v MŠ (Koťátka + Medvídci)

1.4.2020

Nácvik evakuace

Požární poplach

7,14,21,28.4.2020

10:00

6.- 9.lekce plavání

Předškoláci - pokračování

Datum upřesníme

3.dopoledí výprava do přírody – „jarní“

Vítáme tě, jaro, tady,
už spěcháme do zahrady „

Pochoďáček

Environmentální vzdělávání dětí

8.4.2020

Hledání pokladu velikonočního zajíčka

„V nůši malý zajíček, nesl kopu vajíček“

Dopolední program k oslavě Velikonočních svátků

9.4. 2020

Velikonoční prázdniny

Provoz omezen

10.4.2020

Velký pátek

Provoz přerušen

13.4.2020

Velikonoční pondělí

Provoz přerušen

16.4.2020

8:45

Návštěva dopravního hřiště Hustopeče

Program pro předškolní děti se zaměřením na dopravní výchovu a bezpečnost silničního provozu s využitím jízdních kol, koloběžek

30.4.2020

9:30

Den čarodějnic

Zábavné dopoledne pro děti

Datum upřesníme

Fotografování

(fotky na tablo)

KVĚTEN

Datum

Akce

Popis akce

1.5.2020

Státní svátek

Provoz přerušen

5.5.2020

10.lekce-plavání

Předškoláci – poslední lekce

6.5.2020

Zápis do MŠ

Příjímání dětí do předškolního vzdělávání

8.5.2020

Státní svátek

Provoz přerušen

12.5.2020

16:15

Den matek v KD

Vystoupení dětí

21.5.2020

9:00

H – park Břeclav

Výlet všech tříd do lanového centra v Břeclavi

ČERVEN

Datum

Akce

Popis akce

1.6.2020

8:30

Rytířská střelnice

Vystoupení o rytířích, stanoviště

Datum upřesníme

Návštěva prvňáčků ze ZŠ v MŠ

Vzájemná spolupráce se ZŠ

Datum upřesníme

4.dopolední výprava do přírody – „letní“

„Slunko hřeje, slunko pálí ani chvilku nezahálí „

Pochoďáček

Environmentální vzdělávání dětí

Datum upřesníme

Filmové představení

Promítání pohádky v místním kině

Datum upřesníme

Sportovní den na školní zahradě

Dopolední program plný soutěží

Datum upřesníme

Rozloučení s předškoláky a se školním rokem

Odpolední program pro děti a rodiče na školní zahradě

Datum upřesníme

Noční spaní ve školce

Děti, které půjdou do školy


 
Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.